top of page

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet ya da Tam Metin Son Gönderim

8 ARALIK 2023

Kayıt için Son Tarih

14 Aralık 2023

Bildiri Kitabının Yayın Tarihi (En Geç)

29 Aralık 2023

 

3. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi (ICONSAD'23), 20-23 Aralık 2023 tarihleri arasında online sözel sunumlu olarak düzenlenecektir. Sunumlar Zoom üzerinden eşzamanlı yapılacaktır.

ICONSAD'23, bilim insanlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini multidisipliner bir ortamda bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

 

ICONSAD'23 katılımcılara;

  • Eğitim Bilimleri

  • Fen Bilimleri

  • İktisadi ve İdari Bilimleri

  • Mühendislik

  • Mimarlık

  • Sağlık Bilimleri 

  • Sosyal Bilimler

  • Spor Bilimleri 

  • Uygulamalı Bilimler 

  • Ziraat 

 

alanlarında yapılan araştırma veya derleme şeklinde hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılması için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.

 

Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. (Tam metin bildiri zorunluluğu yoktur).

 

Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri sunumu yapıldıktan  sonra pdf olarak ISBN'li bildiri kitapçığında yayınlanacak ve sunumu yapılan çalışmaların yazarlarına pdf olarak katılım belgesi düzenlenecektir.  

Kongremiz 2024 Doçentlik kriterlerine uygundur

ICONSAD'23-afiş.tif
bottom of page