top of page

Önemli Tarihler

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

9 ARALIK 2022 (UZATILMIŞ-FİNAL)

Kayıt için son tarih

15 ARALIK 2022

Bildiri kitabının yayın tarihi

6 Ocak 2023

bottom of page