top of page

Önemli Tarihler

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

6 ARALIK 2023 

Kayıt için son tarih

14 ARALIK 2023

Bildiri kitabının yayın tarihi

3 Ocak 2024 (En Geç)

bottom of page