Önemli Tarihler

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

7 ARALIK 2022

Kayıt için son tarih

15 ARALIK 2022

Bildiri kitabının yayın tarihi

6 Ocak 2023