ÖNEMLİ TARİHLER

Özet ya da Tam Metin Son Gönderim

8 ARALIK 2021

Kayıt için Son Tarih

15 Aralık 2021

Bildiri Kitabının Yayın Tarihi (En Geç)

7 Ocak 2022

BİLDİRİ KİTABI/ PROCEEDINGS BOOK

Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi (ICONSAD'21), 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında pandemi belirsizliği nedeniyle online sözel sunumlu olarak düzenlenecektir.

ICONSAD'21, bilim insanlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini multidisipliner bir ortamda bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

 

ICOSAD'21 katılımcılara;

 • Eğitim Bilimleri

 • Fen Bilimleri

 • İktisadi ve İdari Bilimleri

 • Mühendislik

 • Mimarlık

 • Sağlık Bilimleri 

 • Sosyal Bilimler

 • Spor Bilimleri 

 • Uygulamalı Bilimler 

 • Ziraat 

 

alanlarında yapılan araştırma, derleme veya olgu sunumu şeklinde hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılması için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.

 

Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. (Tam metin bildiri zorunluluğu yoktur).

 

Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri sunumu yapıldıktan  sonra pdf olarak ISBN'li bildiri kitapçığında yayınlanacak ve sunumu yapılan çalışmaların yazarlarına pdf olarak katılım belgesi düzenlenecektir.  

Kongremizin bilim kurulumuzda farklı ülkelerden bilim insanları  yer almaktadır ve gönderilecek bildiriler hakem değerlendirmesinden geçecektir. 

 

Bu yüzden kongremiz doçentlik başvurusu kriterlerine uygundur.  

 

Copy of fight night flyer advertisement with sponsor - Made with PosterMyWall.jpg